Info

NB! På grunn av koronasituasjonen vil Fagerheikongen i år bli arrangert med vesentlige endringer.

1     Det blir puljestarter med max. 25 delt. i hver pulje. Alle deltagere må sørge for å holde avstand etter gjeldende retningslinjer under hele arrangementet.

Lang løype (25 km) har første start kl. 12.00 og eventuelt senere puljer med 10 min. mellomrom, altså 12.10 osv. 

Kort løype (12 km) starter kl. 12.20. Dette gjelder menn junior, menn over 75 år og alle dameklassene i kort løype. Løypa er korta inn til 12 km, da den ikke går over Fagerheitoppen. Dette på grunn av enklere merking, da det blir færre vaktfolk ute i løypa enn vanlig.

2     Det blir ingen klassepremiering og utdeling av vandrepokaler. Ved innkomst får alle deltagere Fagerheikruset og premiering for deltagelse i 5 år, 10 år, 15 år osv. 

3    Det blir ingen matstasjoner. Deltagerne må selv sørge for tilstrekkelig drikke.

4     Det blir ingen garderober, kun toaletter er åpne.

   Alle deltagere betaler en lavere startkontingent – kr. 100. Denne kan betales på vippsnr.  97257, til konto 282620.81232 eller kontant ved start. Ved kontant betaling må det betales korrekt beløp, da vi ikke kan bruke vekslepenger.

   Det blir offentliggjort fullstendig resultatliste med angivelser av klasser.

NB! Etter avtale med arrangøren åpner vi for at det kan startes tidligere enn kl. 12. Disse løperne vil kun få ”fullført” på resultatlista, og det blir ikke vaktmannskaper i løypa før ved de ordinære startidene.

Klasseinndeling/distanser

Menn
15 km.:
Junior (20 år oy)
Veteran (5-årsklasser f.o.m. 75 år)

25 km.:
Senior (21 – 34 år)
Veteran (5-årsklasser f.o.m. 35 år)

Kvinner
15 km.:
Junior (20 år oy)
Senior (21 – 34 år)
Veteran (5-årsklasser f.o.m. 35 år)

25 km.:
Senior (21 – 34 år)
Veteran (5-årsklasser f.o.m. 35 år)