Tidligere vinnere

Vinnere 25 km.

1976: Helge Hals 1.41.49 – Mary-Ann Pedersen 3.04.15
1977: Odd Isaksen 1.43.49
1978: Bjarne Reime 1.40.35
1979: Bjarne Reime 1.41.15
1980: Knut Sofus Olsen 1.42.45
1981: Odd Isaksen 1.45.45
1982: Glenn Ager-Wick 1.40.33
1983: Helge Dolsvåg 1.36.15
1984: Gunnar Solfjeld 1.46.11 – J.-M. Goderstad og T. Aarstad 2.40.40
1985: Magne Isaksen 1.43.02 – Jeanne- Mette Goderstad 2.30.58
1986: Joar Kvaase og H. Dolsvåg 1.41.45 – Jeanne- Mette Goderstad 2.35.48
1987: Bjørn Aanensen 1.35.51 – Siv Nina Gjeruldsen 2.28.37
1988: Helge Dolsvåg 1.32.43
1989: Joar Kvaase 1.38.51 – Siv Nina Gjeruldsen 2.43.12
1990: Joar Kvaase 1.36.22 – Åse Dønnestad Sjursø 2.07.22
1991: Helge Dolsvåg 1.30.02 (rek.) – Siv Nina Gjeruldsen 2.21.42
1992: Joar Kvaase 1.36.21
1993: Magne Isaksen 1.37.10
1994: Magne Isaksen 1.38.20 – Lise Pedersen 2.24.04
1995: Frode Salomonsen 1.35.13 – Lise Pedersen 2.16.11
1996: Frode Salomonsen 1.37.37 – Lise Pedersen 2.22.41
1997: Magne Isaksen 1.43.06 – Mette Homme 1.53.00
1998: Frode Salomonsen 1.38.32 – Mette Homme 1.53.02
1999: Kåre Ulevåg 1.40.50 – Inger Saanum 2.03.05
2000: Kåre Ulevåg 1.40. 15 – Mette Homme 1.52.27
2001: Henrik Grøseth 1.38.37 – Jekke Liby 2.04.17
2002: Kåre Ulevåg 1.39.57 – Eli Eriksen 2.22.35
2003: Ole Kristian Heggheim 1.34.48 Jekke Liby 2.09.34
2004: Helge Dolsvåg 1.34.49
2005: Helge Dolsvåg 1.39.06 – Jekke Liby 2.17.18
2006: Helge Dolsvåg 1.44.01 – Jekke Liby 2.18.22
2007: Kåre Ulevåg 1.43.20 – Jekke Liby 2.11.25
2008: Kåre Ulevåg 1.41.53 – Kjersti Fuglerød Sødal 2:07:06
2009: Holger Hott 1.31.46 – Ingunn Bjorå 2.06.16
2010: Kåre Ulevåg 1.50.02 – Marthe Beate Nilsen 2.10.08
2011: Finn Kollstad 1.38.29 – Christine G. Morland 2.14.28
2012: Helge Dolsvåg 1.43.04 – Inger Dagny Saanum 1.55.06
2013: Helge Dolsvåg 1.44.54 – Linda W. Larsen 2.03.08
2014: Finn Kollstad 1.39.20 – Marthe Beate Nilsen 2.00.07
2015: Eivind Knutsen 1.35.58 – Marthe Beate Nilsen 2.05.05
2016: John Olav Steinsland 1.43.57 – Liv Beate V. Compton 2.34.19
2017: Georg Smedsås 1.48.48 – Christine G. Morland 2.16.24
2018: Eivind Knutsen 1.33.15 – Viviana Hiis 2.01.24
2019: Anders Tveit 1.44.45 – Ingrid Ukkelberg 1.50.18 (rekord)
2020*: Per Erlend Voie 1.43.26 – Nora Johansen 2.04.15
2021: Terje Bruborg 1.38.43 – Marthe Beate Nilsen 1.58.42
2022: Andreas Mjåland 1.44.33 (ca. 800m kortere løype) – Liv Anna Folgerø 2.17.38 (ca. 800m kortere løype)
2023: Simen Koland 1.41.34 – Hilde Lanheim 2.01.07

Vinnere Junior og Damer 15 km.

1977: Gunnar Flaten 48.30 – Elin Pedersen 1.07.00
1978: Gunnar Flaten 47.50 – Karin Eriksen 57.46
1979: Rune Høigaard 57.53 – Ingeborg Lobben 1.10.56 (Lengre løype)
1980: Bjørn Fossestøl, Rune H, R. Nicolaisen 59.45 – Åshild Myhren 1.13.53
1981: Helge Dolsvåg 56.30 – Åshild Myhren 1.12.04
1982: Helge Dolsvåg 52.23 – Sissel Aasbø 1.09.38
1983: Magne Myhre 59.30 – Sissel Aasbø 1.05.53
1984: T. Tveit og M. Laukelid 1.01.05 – Lisbeth Rasmussen 1.12.48
1985: Dag Songedal 1.00.43 – Lisbeth Rasmussen 1.13.12
1986: Kåre Ulevåg 1.01.12 – Siv Nina Gjeruldsen 1.20.20
1987: Jostein Alvestad 1.05.52 – Katrine Woie 1.14.51
1988: Anders Skorstøl 1.03.47 – Katrine Woie 1.20.57
1989: Frode Stiansen 1.00.15 – Borgny Karlsen 1.22.05
1990: Frode Stiansen 1.00.18 – Solveig Vikingsdal 1.20.09
1991: Bjørn Damsgård 1.05.41 – Sissel Eskeland 1.13.56
1992: Kristian Fidje 1.01.47 Siv Nina Gjeruldsen 1.09.00
1993: Stig Berntsen 54.27 – Grete Homdrom 1.10.32
1994: Tommy Thorsen 57.57 – Siv Nina Gjeruldsen 1.07.48
1995: Erik Solfjeld 1.23.38 – Guro Sollid 1.05.28
1996: John Chr. Svaland 57.15 – Guro Sollid 1.06.53
1997: Frank Thorvildsen 1.08.34 – Siv Nina Gjeruldsen 1.15.30
1998: Ronny Færsnes 1.08.40 – Liv Beate Kristensen 1.19.55
1999: Jan Erik Synnes 1.14.46 – Anne U. Marcussen 1.24.19
2000: Ingen delt.  – Liv Beate Kristensen 1.25.28
2001: Øyvind Svaland 58,39 – Tone Fidje 1.12.39
2002: Øyvind Svaland 1.02.10 – Gjertrud Sandåker 1.21.43
2003: Thorbjørn Aanesland 1.12.35 – Ann Sissel Vehus 1.16.20
2004: Birger S. Pedersen 1.31.00 – Randi Haugland 1.21.04
2005: Ole Marius Sandnes 1.11.16 – Tone Fidje Gryting 1.15.41
2006: Alexander Jørgensen 57.13 – Tone Solfjeld Pedersen 1.19.12
2007: Bjarne Hamre Nilsen 1.06.16 – Tone Solfjeld Pedersen 1.14.20
2008: Alexander Jørgensen 59.32 – Anita Dalen 1.13.42
2009: Eyvind Knudsen 53.56 – Ranveig Kvifte Hafstad 1.16.39
2010: Eyvind Knutsen 51.49 – Ranveig Kvifte Hanstad 1.13.29
2011: Stian Bekkevold 57.58 – Tone Dalen 1.10.33
2012: Simon Knutsen 1.02.16 – Ingeborg Holte 1.10.26
2013: Daniel Hetland 1.15.46 – Liv Beate V. Compton 1.10.40
2014: Kristian Tjørnhom 53.42 – H. Gjone og L. Philipp 1.23.27
2015: Aron Salomon 1.07.25 – Lucia Philipp 1.09.21
2016: Andreas Værland 59.08 – Marthe Beate Nilsen 1.16.24
2017: Simen K. Solfjeld 1.08.10 – Lucia Philipp 56.13 (rekord)
2018: Anders Vestøl 59.11 – Hannah J. Eriksen 1.11.29
2019: Anders Vestøl 1.02.53 – Ingen deltakere
2020*: Vemund Myhre 57.29 (12 km.) – Randi Haugland 1.05.52 (12 km.)
2021: Vemund Myhre 1.06.15 – Elisabeth Eldrup 1.18.41
2022: Vemund Myhre 59.38 (ca. 800m kortere løype) – Lucia Philipp 1.00.59 (ca. 800m kortere løype)
2023: Aksel Isaksen 1.11.10 – Solveig Granås 1.19.38

*Uten premiering